Sandblæsning

Grundig forbehandling er alt afgørende for maleopgavens kvalitet og resultat.

Sandblæsning udføres også på Råemner til viderebearbejdning ved eksterne leverandører.

Hallen måler 9x18m og er indrettet med fulddækkende 5 ton loftkran.

Vi har bred erfaring med manøvrering af store og vanskeligt håndterbare emner.

Billede af sandblæsning